Rozwój osobisty i zawodowy księgowych

szkolenie

Chociaż na rynku istnieje wiele zawodów, w których raz zdobyta wiedza i doświadczenie wystarcza na całe życie zawodowe, to jednak coraz mniej osób może sobie pozwolić na zaniechanie dalszej nauki. Współczesny świat idzie do przodu, a systematyczne doszkalanie i ciągły rozwój osobisty staje się powoli nie tyle dodatkiem, ale niemal koniecznością. Rozwój umysłowy i intelektualny, poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności to często jeden z podstawowych warunków utrzymania się na rynku pracy. Zawodem wymagającym ciągłej nauki i rozwoju jest profesja księgowego. Dzisiaj księgowy nie jest już postrzegany jako osoba, która zajmuje się jedynie słupkami i tabelkami, ale jako ktoś, kto musi sprostać wymaganiom ciągle zmieniającego się świata gospodarki i finansów.

Dlaczego księgowy powinien być nastawiony na ciągły rozwój
Dobry księgowy powinien mieć bardzo szeroką wiedzę – i to zarówno w zakresie księgowości, rachunkowości i finansów, jak i obowiązujących przepisów oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwach i gospodarce. Jednak raz zdobyta wiedza to stanowczo za mało. Zawód księgowego jest ściśle związany z ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji. Z roku na rok zmieniają się przepisy prawa, zasady i standardy poszczególnych dokumentów, obowiązki i formy rozliczeń, kwestie związane z podatkami, sposoby działania przedsiębiorstw i urzędów oraz wiele innych rzeczy. Zatrzymanie się na pewnym etapie wiedzy może być bardzo niebezpieczne – nieznajomość nowych zasad i przepisów może skutkować kosztownymi błędami. Poza tym nie należy zapominać o tym, iż funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej wymaga od księgowego ciągłego poszerzania wiedzy w kwestii międzynarodowych rozliczeń i zasad współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Równie ważną kwestią jest poznawanie coraz to nowych programów komputerowych oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które mogą w znaczący sposób ułatwić pracę w księgowości.

Sposoby dokształcania i zdobywania nowej wiedzy
Zawód księgowego wymaga ciągłej nauki. Szkoła, studia, kurs bądź szkolenie to dopiero początek zawodowej drogi. Aby utrzymać się w zawodzie księgowego i zdobywać w nim coraz większe doświadczenie, należy postawić na ciągły rozwój osobisty. Z jednej strony zawód księgowego wymaga ciągłego czytania, samodzielnego poszukiwania informacji o nowościach oraz śledzenia wszelkich zmian zachodzących w przepisach i zasadach funkcjonowania gospodarki i finansów. Z drugiej strony coraz więcej ośrodków szkoleniowych proponuje przedstawicielom tej profesji szkolenia dla księgowych, których głównym zadaniem jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu. Tematyka tych szkoleń może być bardzo różna – od zapoznania się z konkretnymi zmianami w przepisach po nabycie zupełnie nowej wiedzy. Każdy księgowy decydujący się na określony kurs może pogłębić swoją dotychczasową wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności i uprawnienia (na przykład szkolenie z określonego programu komputerowego bądź kurs na biegłego rewidenta). Szkolenie zawodowe może wynikać z potrzeb pracodawcy lub być samodzielną inicjatywą księgowego. Jedno nie ulega wątpliwości – kursy, szkolenia i ciągłe dokształcanie to codzienna rzeczywistość każdej osoby wykonującej ten zawód.