Program Płatnik – podstawowe informacje

platnik

Program Płatnik został stworzony przez firmę Asseco Poland SA w celu elektronicznego wysyłania wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Program ten jest dedykowany wszystkim płatnikom składek, a jego podstawową zaletą jest umożliwienie wymiany informacji z ZUS-em w systemie online (bez konieczności odwiedzania placówki). Podstawowe funkcje programu umożliwiają podmiotom sporządzanie, wysyłanie i weryfikowanie dokumentów w sposób elektroniczny, dzięki czemu stał się on podstawowym narzędziem pracy wielu osób zajmujących się kadrami.

Podstawowe funkcje programu Płatnik
Program Płatnik to duże ułatwienie dla wszystkich osób, które są zobowiązane do wysyłania do ZUS-u wszelkich informacji o odprowadzanych składkach społecznych. Jego podstawowe funkcje to:
- pobieranie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących składek osób ubezpieczonych,
- wysyłanie dokumentów dotyczących ubezpieczeń,
- przekazywanie informacji o aktualnym statusie przetwarzanych dokumentów, 
- tworzenie dokumentów służących do wyrejestrowania z ZUS-u osób dotychczas ubezpieczonych,
- informowanie użytkownika programu o konieczności stworzenia dodatkowych dokumentów (na przykład dotyczących wyrejestrowania członków rodziny),
- podpowiadanie płatnikowi informacji dotyczących prowadzonej działalności (na przykład adres bądź numer konta bankowego),
- tworzenie dokumentów informacyjnych dla osób ubezpieczonych,
- wymuszanie stworzenia korekty (w przypadku zmiany stopy procentowej).
Dodatkowo program Płatnik umożliwia użytkownikom wydruk dokumentów, przelewów bankowych oraz potwierdzeń wpłat, import danych kadrowo – płacowych, przetrzymywanie danych osób ubezpieczonych, a także przygotowywanie przelewów w formie pliku. 

Pobieranie danych z ZUS-u
Program Płatnik – oprócz wygodnej wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – umożliwia także pobieranie z ZUS-u określonych danych. Każdy użytkownik programu może pobrać dane dotyczące zarówno płatnika, jak i zgłoszonych przez niego osób. Podstawowe grupy danych, które są możliwe do pobrania to:
- parametry konfiguracyjne,
- informacje z kont płatnika i osób ubezpieczonych,
- aktualne statusy dokumentów.
W celu pobierania szczegółowych danych niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego oraz odpowiadającego mu klucza prywatnego. 

Znajomość obsługi programu Płatnik jest obecnie niezbędnym elementem w pracy każdego działu kadrowo – płacowego (i to zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w biurach rachunkowych). Prawidłowa obsługa programu jest nie tylko dużym ułatwieniem w pracy, ale także gwarantem prawidłowo wypełnionych dokumentów, a tym samym szansą na wyeliminowanie bądź zmniejszenie liczby korekt składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten popularny program posiada wiele rozbudowanych funkcji, a poznanie wszystkich możliwości Płatnika może zająć sporo czasu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zapisanie się na kurs programu Płatnik, który w profesjonalny sposób przygotuje do jego obsługi. Podstawowe kursy trwają kilkanaście godzin, a podczas zajęć uczestnicy nabywają wiedzę – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną – na temat działania i obsługi programu.